Zmień kontrast
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Ewangielicki Dom Opieki ARKA Biuletyn Informacji Publicznej
 
       
 
Tu jesteś Aktualności
 

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Mikołajkach 31 sierpnia 2020 r. podpisała umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19
Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu:
21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
17 957 060,04 zł
Okres realizacji projektu: 25 maja-31 grudnia 2020 r.

Otrzymane Granty
Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki „Arka” , Plac Kościelny 5a,  11-730 Mikołajki -  343 750,68 zł

 
 
 
Dodał/a: Artur Saładonis dn. 2.09.2020 7:43 Akceptował/a:  
Edytował/a: Artur Saładonis dn. 2.09.2020 7:46 Publikował/a: Artur Saładonis dn. 2.09.2020 7:47
Przeglądano: 2000 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
2.09.2020 7:47 Zaakceptowanie i opublikowanie aktualności Informacja o otrzymaniu grantu z UE - projekt. Artur Saładonis
2.09.2020 7:46 Edycja aktualności Informacja o otrzymaniu grantu z UE - projekt "Pomagajmy Razem". Artur Saładonis
2.09.2020 7:43 Dodanie aktualności Informacja o otrzymaniu grantu z UE - projekt "Pomagajmy Razem". Artur Saładonis

 
  odwiedzin: 164.350 / online: 3  
 
Administracja
© 2024 Ewangielicki Dom Opieki ARKA
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP